Dr. Öğr. Ü. Arif PARMAKSIZ
Yazışma Adresi: Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa/Türkiye

Telefon: 0414 318 34 64
Fax: 0414 318 35 41
E-Posta:
aprmksz@gmail.com

Dr. Öğr. Ü. Seçil ÜNEY
Yazışma Adresi: Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa/Türkiye

Telefon: 0414 318 34 63
Fax: 0414 318 35 41
E-Posta: secil.uney@harran.edu.tr