Yrd. Doç. Dr. Mahmut DOĞAN
Yazışma Adresi: Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa/Türkiye

Telefon: 0414 318 34 64
Fax: 0414 318 35 41
E-Posta: dogan@harran.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÜNEY
Yazışma Adresi: Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa/Türkiye

Telefon: 0414 318 34 63
Fax: 0414 318 35 41
E-Posta: secil.uney@harran.edu.tr