Fakültemiz, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sertan ÇEVİK tarafından sunulan “Pr-1.1 ve Pr-1.2 Genlerinin Arabidopsis thaliana'da Ektopik İfadelendirilmesiyle, Kuraklık Stresi ve Fusarium oxysporum'a Toleranstaki Rollerinin Belirlenmesi” başlıklı proje önerisi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.
       Yürütücülüğünü Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Sertan ÇEVİK’in yapacağı projede yine üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden Dr.Eray ŞİMŞEK’in yanı sıra Akdeniz ve Siirt Üniversitelerinden araştırmacılar da yer almaktadır.
       36 ay sürmesi planlanan proje kapsamında kuraklık stresi ve Fusarium patojenine karşı bitki toleransını arttırması beklenen iki genin fonksiyonlarının moleküler yöntemler başta olmak üzere çok yönlü olarak araştırılması planlanmaktadır. Ayrıca, desteklenen bu proje Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinin 2022 yılı içerisinde aldığı 3. TÜBİTAK projesi olma özelliği taşımaktadır.

BOLOGNA

 

FAKÜLTEMİZ TANITIM FİLMİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 TANITIM FİLMİ

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET, BİLGİ TALEBİ)

SOSYAL MEDYA