Yazışma Adresi: Harran Üniversitesi Fen Edebiyat   Fakültesi Dekanlığı,
  Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa/Türkiye
  Telefon: 0414 318 34 61
  Fax: 0414 318 35 41
  E-Posta: ebektas@harran.edu.tr