Prof. Dr. Hasan AKAN
Yazışma Adresi: Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa/Türkiye

Telefon: 0414 318 34 61
Fax: 0414 318 35 41
E-Posta: hakan@harran.edu.tr

AKADEMİK DENEYİM VE ÇALIŞMALAR