NO ADI SOYADI DAHİLİ NO E-POSTA GOOGLE SCHOLAR HESABI ORCID ID YÖK AKADEMİK ERİŞİM LİNKİ WEB OF SCİENCE RESEARCHER ID
ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
1. Prof. Dr. Mehmet ÖNAL 3627 monal@harran.edu.tr
2. Doç. Dr. Birgül AÇIKYILDIZ 3629 bacikyildiz@harran.edu.tr
2. Dr. Öğr. Üyesi Hacer ÇORUH KURT 1263 hcoruh@harran.edu.tr
3. Dr. Öğr. Üyesi Seçil ÇOKOĞULLU 1296 secil.uney@harran.edu.tr
4. Dr. Öğr. Üyesi Cennet PİŞKİN AYVAZOĞLU 1052 cennetpa@harran.edu.tr
5. Öğr. Gör. Semih MUTLU 1345 semihmutlu@harran.edu.tr
6. Arş. Gör. Süheyla İrem MUTLU 1345 s_irem_ogutle@harran.edu.tr
7. Arş. Gör. Muharrem ORAL 3628 moral@harran.edu.tr
8. Arş. Gör. Özgür MARANGOZ 1283 ozgur_m@harran.edu.tr
9. Arş. Gör. Fatih YILMAZ 1283 fatihyilmaz@harran.edu.tr
10. Arş. Gör. Dr. Başaran Doğu GÖKTÜRK 1204 bdgokturk@harran.edu.tr
11. Dr. Öğr. Üyesi Sevcan ÖLÇER 1934 sevcanolcer@harran.edu.tr
12. Arş. Gör. Yasemin YAŞAR 1432 yyasar@harran.edu.tr
 
1. Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye GÜREL CENNETKUŞU 3727 ngurel@harran.edu.tr
2. Arş. Gör. Esra TEKER KOZCAZ 1422 esratkozcaz@harran.edu.tr
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
1. Prof. Dr. Hasan AKAN 3557 hakan@harran.edu.tr
2. Prof. Dr. Faruk SÜZERGÖZ 3560 suzergoz@harran.edu.tr
3. Prof. Dr. Ömer Faruk KAYA 3568 ofkaya@harran.edu.tr 
4. Prof. Dr. Çiğdem KÜÇÜK 3567 ckucuk@harran.edu.tr
5. Prof. Dr. Abdulcenap CEVHERİ 3566 ccevheri@harran.edu.tr
6. Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ 3562 aparmaksiz@harran.edu.tr
7. Doç. Dr. Hatice AKTAŞ 1192 haticeaktas@harran.edu.tr
8. Dr. Öğr. Üyesi Şahin TOPRAK 3564 stoprak@harran.edu.tr
9. Dr. Öğr. Üyesi Ebru UYAR 1017 ebruuyar@harran.edu.tr
 
10. Dr. Öğr. Üyesi Mahmut DOĞAN 3563 dogan@harran.edu.tr
11. Dr. Öğr. Üyesi Göksal SEZEN 3565 sezen@harran.edu.tr
12. Dr. Öğr. Üyesi Sedat ÇAM 3558 sedatcam@harran.edu.tr
13. Arş. Gör. Dilara ULUSAL SEVİMLİ 1193 dilara.ulusal@harran.edu.tr
COĞRAFYA BÖLÜMÜ
1. Prof. Dr. Sedat BENEK 3609 sbenek@harran.edu.tr
 
2. Prof. Dr. Mehmet Sait ŞAHİNALP 3610 sahinalp@harran.edu.tr
3. Prof. Dr. Veysi GÜNAL 2372 vgunal@harran.edu.tr
4. Doç. Dr. Abdulkadir GÜZEL 3612 akdguzel@harran.edu.tr
5. Doç. Dr.  Ahmet Serdar AYTAÇ 1399 aserdaraytac@harran.edu.tr
6. Dr. Öğr. Üyesi Hurşit YETMEN 3607 hyetmen@harran.edu.tr
7. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKBIYIK 1492 mehmetakbiyik@harran.edu.tr
8. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BOZKOYUN 3608 mbozkoyun@harran.edu.tr
9. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZCANLI 1266 mehmetozcanli@harran.edu.tr
DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
1. Prof. Dr. Salih TUR 3626 stur@harran.edu.tr
2. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Hümeyra SÜZEN 3623 ahsuzen@harran.edu.tr
3. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ASLAN   ahaslan@harran.edu.tr
4. Arş. Gör. Cuma TANIK 3625 cumatanik@harran.edu.tr
5. Arş. Gör. Dr. Merve SARİ 3630 mervehmo@harran.edu.tr
6. Arş. Gör. Halil İbrahim OĞUR 3625 halilibrahimogur@harran.edu.tr
FİZİK BÖLÜMÜ
1. Prof. Dr. Yunus BABUR 3573 yabur@harran.edu.tr
2. Prof. Dr. Oral OLTULU 3575 oltulu@harran.edu.tr
3. Prof. Dr. Şerife YALÇIN 1187 serifeyalcin@harran.edu.tr
4. Prof. Dr. Ferhat ASLAN 3579 ferhataslan@harran.edu.tr
5. Prof. Dr. Abdullah GÖKTAŞ 3580 agoktas@harran.edu.tr
6. Doç. Dr. Selami PALAZ 3574 spalaz@harran.edu.tr
7. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOŞAL 3571 kosal@harran.edu.tr
8. Dr. Öğr. Üyesi İlker Can ÇELİK 3578 ilkercan0066@harran.edu.tr
9. Dr. Öğr. Üyesi  Nuri YORULMAZ 3576 nyorulmaz@harran.edu.tr
KİMYA BÖLÜMÜ
1. Prof. Dr. Mehmet ASLANOĞLU 3584 maslanoglu@harran.edu.tr
2. Prof. Dr. Mustafa DEĞİRMENCİ 3583 mustafa@harran.edu.tr
3. Prof. Dr. Ahmet KILIÇ 3587 kilica63@harran.edu.tr
4. Prof. Dr. Fatih ASLAN 3590 faslan@harran.edu.tr
5. Prof. Dr. Mustafa DURGUN 1185 mustafadurgun@harran.edu.tr
6. Dr. Öğr. Üyesi Zafer UYAR 1182 zaferuyar@harran.edu.tr
MATEMATİK BÖLÜMÜ
1. Prof. Dr. Aydın İZGİ 3653 a_izgi@harran.edu.tr
2. Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ 3596 ttanriverdi@harran.edu.tr
3. Prof. Dr. Sevilay KIRCI SERENBAY 3595 skserenbay@harran.edu.tr
4. Prof. Dr. Haydar ALICI 3599 haydara@harran.edu.tr
5. Prof. Dr. Mehmet GÜLBAHAR 3593 mehmetgulbahar@harran.edu.tr
6. Doç. Dr. Zehra VELİOĞLU 1433 zehrav@harran.edu.tr
7. Doç. Dr. Mahmut MODANLI 1591 mmodanli@harran.edu.tr
8. Doç. Dr.  Abdullah YILDIRIM 3598 abdullahyildirim@harran.edu.tr
9. Doç. Dr. Hasan AKIN 1346 akinhasan@harran.edu.tr
10. Doç. Dr. Nazmiye Feyza YALÇIN 1284 fyalcin@harran.edu.tr
11. Doç. Dr. Fatih ÖZBAĞ 1597 fozbag@harran.edu.tr
12. Doç. Dr. Kemal TOKER 1179 ktoker@harran.edu.tr
13. Doç. Dr. Gülay OĞUZ 1666 gulay.oguz@harran.edu.tr
14. Dr. Öğr. Üyesi Döne KARAHAN DİNSEVER 1346 dkarahan@harran.edu.tr
15. Öğr. Gör. Abdullah BAKIR 3600 abakir@harran.edu.tr
16. Öğr. Gör. Ekrem UÇAR 3597 eucar@harran.edu.tr
17. Arş. Gör. Dr. Esra ERKAN 2206 esraerkan@harran.edu.tr
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
1. Prof. Dr. Yusuf KURT 3623 ykurt@harran.edu.tr
2. Doç. Dr. Numan GÖZÜBENLİ 1503 gnuman@harran.edu.tr
3. Doç. Dr. Sertan ÇEVİK 1268 scevik@harran.edu.tr
4. Dr. Öğr. Üyesi Pınar KÜCE ÇEVİK 1601 pinarkcvk@harran.edu.tr
5. Dr. Öğr. Üyesi Öznur BAYRAKTAR EKMEKÇİĞİL 2376 oznurbe@harran.edu.tr
6. Arş. Gör. Ekrem Mücahit DOĞDU   ekremmucahit@harran.edu.tr
MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
1. Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim ÖNEL   ahonel@harran.edu.tr
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
1. Prof. Dr. Şevket ÖKTEN 3631 sevketokten@harran.edu.tr
2. Prof. Dr. Mahmut KAYA 3632 mahmutkaya@harran.edu.tr
3. Doç. Dr. Bekir GEÇİT 1590 bekirgecit@harran.edu.tr
4. Doç. Dr. Hakan GÜLERCE 1936 hakangulerce@harran.edu.tr
5. Doç. Dr. Ruken MACİT 1947 rukenmacit@harran.edu.tr
6. Doç. Dr. Hatice ŞAHİN 1493 haticesahin@harran.edu.tr
7. Arş. Gör. Dr.  Gıyasettin YILDIZ 1053 gyildiz@harran.edu.tr
8. Arş. Gör. Ayşenur ŞENER 1478 aysenur.sener@harran.edu.tr
TARİH BÖLÜMÜ
1. Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ 3614 aekinci@harran.edu.tr
2. Prof. Dr. Kazım PAYDAŞ 3616 kpaydas@harran.edu.tr
3. Prof. Dr. M. Emin ÜNER 3622 meuner@harran.edu.tr
4. Prof. Dr. Ahmet İLYAS 3570 ahmetilyas@harran.edu.tr
5. Doç. Dr. Gülşah ESER 3572 gulsaheser@harran.edu.tr
6. Dr. Öğr. Üyesi Efe DURMUŞ 3617 efedurmus@harran.edu.tr
7. Doç. Dr. Yasin TAŞ 1594 y.tas@harran.edu.tr
8. Doç. Dr. Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU 3569 maliturkmenoglu@harran.edu.tr
9. Dr. Öğr. Üyesi Türker UYGUR 3615 turkeruygur@harran.edu.tr
10. Dr. Öğr. Üyesi İsmail ASOĞLU 1167 iasoglu@harran.edu.tr
11. Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil TANIK 3618 ihaliltanik@harran.edu.tr
12. Arş. Gör. Dr. Serkan ŞENEL 1665 serkansenel@harran.edu.tr
13. Arş. Gör. Dr. Mustafa DAĞ 1280 mustafadag@harran.edu.tr
14. Arş. Gör. Dr. Zafer BENZER 3569 zaferbenzer@harran.edu.tr
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
1. Prof. Dr. Ekrem BEKTAŞ 3603 ebektas@harran.edu.tr
2. Doç. Dr. Levent BİLGİ 3604 leventbilgi@harran.edu.tr
3. Doç. Dr. Ahmet Turan DOĞAN 1176 ahmetdogan@harran.edu.tr
4. Dr. Öğr. Üyesi Halef NAS 1145 hnas@harran.edu.tr
5. Dr. Öğr. Üyesi Osman TÜRK 1939 osmanturk@harran.edu.tr
6. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYA 1147 ahmet.kaya@harran.edu.tr
7. Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇELİKTEN 3605 hakancelikten1@harran.edu.tr
8. Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ALP 1025 alpgokhann@harran.edu.tr
9. Arş Gör. Büşra CİDİR (KAYA) 1452 busracidir@harran.edu.tr
10. Arş. Gör. Dr. Uğur ALTUNDAŞ   uguraltundas@harran.edu.tr
11. Arş. Gör. Dr. Cennet ALTUNDAŞ   cennetaltundas@harran.edu.tr

BOLOGNA

 

FAKÜLTEMİZ TANITIM FİLMİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 TANITIM FİLMİ

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET, BİLGİ TALEBİ)

SOSYAL MEDYA