Ramazan AYBAKAN
Yazışma Adresi: Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa/Türkiye

Telefon: 0414 318 34 62
Fax: 0414 318 35 41
E-Posta: raybakan@harran.edu.tr