MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA (EK MADDE-1) 2018-2019 BAHAR DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARIVETAKVİMİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF
Arkeoloji 3 3 3 3
Biyoloji 2 2 2 2
Coğrafya 4 3 0 0
Coğrafya(İ.Ö) 4 3 0 0
Matematik 2 2 2 2
Möleküler Biyoloji ve Genetik 0 X X X
Sosyoloji 0 0 0 0
Tarih 0 0 0 0
Tarih(İ.Ö) 0 0 0 0
Türk Dili Ve Edebiyatı 0 2 2 0
X) Yandaki işaret, ilgili yıllarda öğrenci alımı olmadığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle kontenjan kutusu kapatılmıştır.
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı geçmek istediği Üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması halinde) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Üniversitemize yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerin gerekli belgeler, başvuru ve değerlendirme tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru Formu (aşağıya çıkarılmıştır.)
2- Başvurular Posta Yolu ile yapılabilir. Ancak Postadan Kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz mesul değildir.
3- ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi ( www.osym.gov.tr web adresinden sağladıkları yerleştirildikleri yıla ait ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı).
4- Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapıp yapmadığını gösterir belge ( Öğrenci belgelerinde belirtilmesi de yeterli olacaktır.)
5- Not belgesi (Transkript), başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün derslerin, o derslerden aldığı notların ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge*
6- Ders içerikleri (Öğrencinin transkriptinde yer alan derslerin ders içerikleri öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitenin web adresinde güncel olarak yer alıyor ise ders içeriği istenilmemektedir. web adresinde ders içerikleri yer almıyor ise ders içerikleri onaylı olarak, elden teslim edilmesi gerekmektedir.)
7- Transkriptleri (not belgesi) yabancı dilde olanların, Türkçeye çevirmeleri gerekmektedir.
8- Kimlik Fotokopisi.
NOT: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacak olup, değerlendirme sonuçları da ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri web sayfasında ilan edilecektir.
DEĞERLENDİRME
Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde Merkezi Yerleştirme Puanına Göre yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerin başvuru, kabul ve koşullarında sadece Üniversiteye giriş yılındaki ÖSYM Puanı esas alınacaktır.
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlanı Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
14.01.2019 25.01.2019 28.01.2019 29.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 04.02.2019 05.02.2019 07.02.2019

BOLOGNA

 

FAKÜLTEMİZ TANITIM FİLMİ

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET, BİLGİ TALEBİ)

SOSYAL MEDYA