2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı Yaz Dönemi iki ders (çift) sınav başvuruları 26.08.2019–02.09.2019 tarihleri arasında olup, iki ders sınavı 04.09.2019–06.09.2019 tarihleri arasında ilgili ders yürütücüsünün belirleyeceği gün ve saatte yapılacaktır.