Ders Kodu Ders Adı Öğretim Üyesi
0803103 Genel Kimya I Prof. Dr. Ahmet KILIÇ
0803204 Genel Kimya II Prof. Dr. Ahmet KILIÇ
0803302 Organik Kimya I Dr. Öğr. Üyesi Zafer UYAR
0803403 Organik Kimya II Dr. Öğr. Üyesi Zafer UYAR