Mezuniyet işlemlerimize yönelik süreç özetle şu şekilde yürütülmektedir:

1. Dönem sonu sınavlarınızın tamamı ders yürütücüsü öğretim üyeleri tarafından sonuçlandırıldığında fakülte/yüksekokulun ilgili kurulları ve danışmanlar tarafından transkriptleriniz incelenmekte ve mezuniyete hak kazananların listesi ilgili birim yönetim kuruluna sevk edilmektedir,

2. Mezuniyete hak kazanmış öğrencilerimizin yer aldığı yönetim kurulu kararı ilgili birim tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmektedir,

3. Daire Başkanlığı gelen kurul kararlarını aynı gün işleme almakta ve öğrenci otomasyon sisteminde mezuniyet islemleri başlatılmaktadır. Bu aşamada mezuniyet onayı öncelikle öğrenci danışmanına düşmekte, danışman onayından sonra Bölüm Başkanı, Hukuk Müşavirliği, SKS Daire Başkanlığı ve fakülte/yüksekokul sekreterinin onaylarına düşmektedir (Bu süreç öğrenci tarafından da öğrenci bilgi sisteminden adım adım takip edilebilmektedir)

4. Bütün birimlerin onayından sonra ilgili birimden sorumlu Öğrenci İsleri Daire Başkanlığı personeli, öğrenci otomasyon sisteminde öğrencinin mezuniyetini kesinleştirir. Bu aşamadan hemen sonra öğrenci e-devletten istediği zaman mezuniyet belgesini alabilmektedir,

5. Son olarak diplomalar mezuniyet işlemi gerçekleştikten sonra 1 hafta ile 1 ay arasında hazırlanarak ilgili birime teslim edilir. Öğrenciler diplomalarını kendi birimlerinden şahsen veya noter onaylı vekalet ile istedikleri zaman alabilirler.

BOLOGNA

 

FAKÜLTEMİZ TANITIM FİLMİ

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET, BİLGİ TALEBİ)

SOSYAL MEDYA