1. Bilimi ve eleştiriyi ön planda tutma
  2. Toplumsal sorumluluk bilincini geliştirme
  3. Sürdürülebilir gelişme
  4. Adalet ve etik değerlere saygı
  5. Birlik ve Beraberliğe katkı sağlama